Αναφορά καταγγελιών

Η Εταιρία μας δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και  υπευθυνότητας. Ως εκ τούτου, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της. Προκειμένου να εδραιωθεί η αποτροπή αδικημάτων, ανήθικων και παραβατικών συμπεριφορών, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι όποιο άτομο έχει υποψία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρίας μας, έχει το βήμα να το αναφέρει (διατηρώντας την ανωνυμία αν το επιθυμεί) χωρίς τον φόβο αντιποίνων από την πλευρά της Εταιρίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει συνεργασία με ένα ανεξάρτητο, εξωτερικό σύστημα καταγγελιών (EthicsPoint Whistleblowing hotline system) για να διευκολύνουμε και να καταστήσουμε ευκολότερη και ασφαλέστερη την αναφορά καταγγελιών.

 

 

Γιατί είναι σημαντικό να αναφέρω καταγγελία;

Η πλατφόρμα EthicsPoint μπορεί να λαμβάνει αναφορές τηλεφωνικώς ή διαδικτυακά περί παράνομης, ανήθικης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς από όλους όσοι έχουν σχέση με την Εταιρία μας. Όλες οι αναφορές προς την EthicsPoint θα είναι απόλυτα εμπιστευτικές, θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και δίκαια. Η καταγγελία σου, εφόσον ευσταθεί, θα βοηθήσει την Εταιρία μας να βελτιωθεί και να ενισχύσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας.

 

 

Τι μπορώ να αναφέρω;

Οποιαδήποτε ανησυχία ή υποψία σχετικά με ανάρμοστη, μη ηθική ή παράνομη συμπεριφορά,  η οποία δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο για άλλους όπως σε εργαζόμενους, επιχειρηματικούς συνεργάτες, το περιβάλλον ή το ευρύ κοινό και την κοινωνία.

Οι αναφορές δύνανται να αφορούν σε:

 • διαφθορά
 • δωροδοκία
 • σύγκρουση συμφερόντων
 • απάτη
 • παρενόχληση, εκφοβισμό, διάκριση και προκατάληψη
 • υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • περιβαλλοντική ζημία
 • αθέμιτη μη ανταγωνιστική συμπεριφορά
 • παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ποιός μπορεί να κάνει αναφορά;

 • εργαζόμενοι
 • επιχειρηματικοί συνεργάτες
 • όποιο άτομο έχει γνώση ή ενημέρωση για ανάρμοστη ή ανήθικη συμπεριφορά σχετιζόμενη με τη λειτουργία της Εταιρίας μας
 • όποιο άτομο έχει υποψία για ζημία στο δημόσιο συμφέρον σχετιζόμενη με τη λειτουργία της Εταιρίας μας

Πως να κάνω την αναφορά?

Για να αναφέρετε την καταγγελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την EthicsPoint με διάφορους τρόπους, κάνοντας κλικ εδώ.

 

 

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε για να επικοινωνήσετε με την EthicsPoint θα σας δοθεί ένας μοναδικός αριθμός τον οποίο πρέπει να κρατήσετε με ασφάλεια για να λάβετε σχετική απάντηση.

 

 

Οι αναφορές υποβάλλονται απευθείας στο EthicsPoint portal, κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται σε ξεχωριστό περιβάλλον, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας. Το EthicsPoint Portal εμφανίζει αυτές τις αναφορές μόνο στην ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της καταγγελίας με βάση τον τύπο και το σημείο όπου έλαβε χώρα το συμβάν. Οι παραλήπτες των αναφορών έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση τους με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

 

Ενεργούμε με ακεραιότητα και υπευθυνότητα σε ό,τι κάνουμε. Εμπιστευόμαστε τους συνεργάτες μας για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, παραμένοντας υπεύθυνοι για τη δουλειά μας και ενεργώντας με σεβασμό και επαγγελματισμό. Με συλλογικό πνεύμα αριστείας, αναζητούμε διαρκώς νέους και καινοτόμους τρόπους εργασίας.

 

Mission
Statement

Provide high business value to our customers by developing efficient and sustainable solutions to technological and business challenges and by contributing to the improvement of their capabilities and competitiveness.

R&D

ELKEME work is focused in industrial research and technological development/analysis.

Research in ELKEME, is performed by 25 competent and high level scientists, researchers and engineers – mainly metallurgists, chemists and chemical engineers- using cutting-edge analytical equipment.

 

The majority of our R&D efforts focus on solutions for a wide variety of metallurgical, chemical, surface coatings and environmental problems, such as interpretation of as-cast and thermal-mechanically processed microstructures, alloy design and production development, steel, aluminum, copper, brass and zinc products and production processes, metal-faced composite panels, electrical and telecommunication cables, various coatings for metals, recycling and environmental control/engineering.

Manage Cookie Preferences